V-BLT Sushi Roll
V-BLT巻き寿司

Lilikoi Mayo V-BLT
リリココイマヨでV-BLT