Mock Oyster Po’Boy
MODOKI 牡蛎ポーボーイサンドイッチ

Mock Fried Oysters
MODOKI!牡蛎フライ